1. března 2012

Anketa SKUTEK ROKU 2011

Na začátku letošního roku byl vyhlášen Zastupitelstvem Kraje Vysočina 3. ročník ankety Skutek roku. Do nominace se dostala i naše aktivita - prezentace preventivního programu na základních a středních školách v okrese Třebíč a vedení programu Safer Internet Ambasadoři. Hlasování začíná právě dnes!

"Smyslem je ocenění aktivit těch, kteří v uplynulém roce vykonali pro Kraj Vysočina něco mimořádného, nad rámec svých povinností," píše se na stránkách Kraje Vysočina. Projekty mohly být do soutěže nominovány do 15. února 2012. Dnes, 1. března 2012, začíná veřejné hlasování pro projekty fyzických osob. Hlasování končí 8. dubna 2012.

Naše aktivita je nominovaná v rámci oblasti 5 - Poradenství, osvěta, vzdělávání a je přesně nazvána Pořádání přednášek bezpečný internet a kyberšikana - Tereza Ondráčková, Monika Vlachová (Třebíčsko).

Jak můžete hlasovat? Možnost hlasování se nabízí na speciálních stránkách http://extranet.kr-vysocina.cz/skutek-roku/, kde jsou o projektech také zveřejněny i bližší informace. Druhou možnost představují hlasovací lístky, které si mohou zájemci stáhnout na uvedených stránkách nebo si je vyzvednout přímo v budově Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Za vaše případné hlasy předem děkujeme!