2. ledna 2012

Historie Facebooku v číslech

Facebook byl založen v roce 2004 jako sociální síť určená studentům Harvardu. Brzy se stal velice populárním a vyhledávaným místem, a tak expandoval také na univerzity Stanford, Columbia a Yale. V tu chvíli má již kolem jednoho milionu uživatelů.

Roku 2005 raketový růst pokračuje. Tato původně pouze harvardská univerzitní síť mění doménu z původního thefacebook.com na Facebook a rozšiřuje se i na studenty středních škol. Počet uživatelů se ke konci roku pohybuje okolo 5,5 milionů.

Více než dvojnásobku -12 milionů - dosahuje v roce 2006, kdy se stává veřejnou sítí a připojit se k němu může každý.

Počet uživatelů stoupá stále strměji, v roce 2007 je poprvé představena aplikace pro mobilní telefony a nejen to s sebou nese nárust množství uživatelů na 50 milionů.

2008 - vznik facebookových mutací - francouzština, španělština a němčina. 100 milionů uživatelů.

Rok 2009 je pro Facebook zejména ve znamení velkých investic, ne čemž se podílí zejména společnost Digital Sky Technologies, která investuje 200 milionů dolarů. Tržní hodnota Facebooku je nejen díky tomu na 10 mld. dolarů, ale zároveň přibývá dalších 250 milionů uživatelů, celkový počet je tedy 350 milionů.

Jen mezi červnem a únorem roku 2010 vyskočil počet uživatelů o 100 milionů, stav na konci je 500 milionů uživatelů, kteří přes Facebook sdílejí se světem své pocity, fotografie nebo jsou v kontaktu s ostatními přáteli. Ostatní sociální sítě i instant messengery ztrácejí své uživatele. 

Roku 2011 je uživatelů přes 800 milionů. Analýza Wall Street Journal odhaduje zisk Facebooku před zdaněním na 2 mld. dolarů.

Jaký bude pro Facebook rok 2012, když před necelým půlrokem vznikla alternativa v podobě Google+? 

Je důležité si uvědomit, že s počtem aktivních uživatelů se nezvyšují jen možnosti snadné komunikace, ale zároveň se zvyšuje i riziko kyberšikany.

Další článek o Facebooku: