20. listopadu 2011

MK Modřínová a ZŠ Bartuškova - prezentace PP

Den po velmi nabitém čtvrtku, o němž si můžete přečíst zde, jsme prezentovaly program i na pobočce MK na ul. Modřínové. Programu se zúčastnily děti ze ZŠ Na Kopcích, které o nebezpečích hrozících na netu už mnohé věděly a náš "výklad" samy doplnily svými zkušenostmi s používáním komunikačních technologií.

Jsme rády, když se děti více uvolní a nebojí se s námi mluvit o svých zážitcích, protože se jednak samy dozvíme o dalších způsobech, jakými se kyberšikana mezi mladšími dětmi projevuje, a navíc jim díky tomu můžeme lépe poradit a nasměrovat je k řešení problémů za pomoci rodičů.

Přesně týden poté absolvovaly náš preventivní program i tři třídy ze ZŠ Bartuškova, které také prokázaly velice dobrou znalost moderních technologií. 

Vedle toho se jednalo o menší kolektivy, a proto bylo možné program více přizpůsobit požadovaným tématům - ve společné diskusi s dětmi jsme zmínili především potíže s natáčením urážlivých videí a pořizováním snímků, které zachycují oběť v jí nepříjemné situaci. Do debaty přispěly i paní učitelky, s čímž se pokaždé rády setkáme, neboť do rozhovoru vnesou nový pohled. Dozvěděly jsme se například to, že na této škole je jako na jedné z mála kyberšikana ukotvena ve školním řádu.

Ačkoliv pro nás byly prezentace časově náročné především z hlediska našeho vlastního studia na třebíčském Gymnáziu, jsme rády, že jsme je mohly všem těmto dětem ukázat a probrat s nimi nebezpečí kyberšikany. Vzhledem k tomu, že počet případů kyberšikany roste, doufáme, že žákům ZŠ byly nově získané informace prospěšné a pomohou jim se lépe bránit, případně obětem i poradit s řešením takových potíží.