1. října 2011

Zapoj se do projektu Čtení pomáhá!

Rádi čtete? Chcete svou aktivitou pomoct ostatním? Zapojte se do projektu Čtení pomáhá, přečtěte některou z nabízených knih, vyplňte správně kontrolní test, získejte 50 Kč a věnujte je na některý charitativní projekt!
Foto: Čtení pomáhá

O co jde?
Na internetové stránce Čtení pomáhá je v nabídce seznam knih pro tři věkové kategorie:
  • pro žáky 1. stupně ZŠ (1. - 5. třída)
  • pro žáky 2. stupně ZŠ (6. - 9. třída) a 1.- 4.  ročníku víceletého gymnázia
  • pro studenty SŠ (1. - 4. ročník)

Za každou přečtenou knihu a správně vyplněný kontrolní test, dostane 50 Kč, které můžeš věnovat některému charitativnímu projektu a pomoct tak druhým.

Jak na to?
  1. Zaregistruj se.
  2. Přečti některou z nabízených knížek.
  3. Otevři si kontrolní test a snaž se ho správně vyplnit.
  4. Věnuj získané peníze na vybranému projektu.

Komu tak můžeš pomoct?
Můžeš podpořit nevidomé studenty, aby měli také možnost číst nejnovější knížky, přispět nevidomému africkému chlapečkovi na operaci očí, postiženému malému chlapečkovi na nový speciální kočárek, zaplatit dětem se zrakovým a kombinovaným postižením osobní asistenci atd.

Více informací získáš na http://www.ctenipomaha.cz/.