31. října 2011

Safer Internet Ambasadoři

Znáte projekt Safer Internet Ambasadoři? Chcete se dozvědět více? V následujícím článku najdete o novém unikátním projektu nejčerstvější informace.

Projekt Safer Internet Ambasadoři je iniciativa mladých pro mladé.

Ilustrační foto: Tereza a Monika
Kdo jsme?

Jsme tři studenti středních škol – Tereza Ondráčková, Monika Vlachová a Petr Mánek, kteří se aktivně angažují v problematice internetové bezpečnosti. 

O co jde?

Rozhodli jsme se zorganizovat unikátní projekt Safer Interent Ambasadoři, který by měl trvat od listopadu 2011 do března 2012. Během této doby bychom chtěli vyškolit a metodicky podpořit skupinu vybraných studentů z oslovených škol v Praze a následně je vyslat prezentovat peer preventivní program, jehož náplní je šířit mezi ostatními dětmi informace o tom, jak se bránit kyberšikaně a jak smysluplně a bezpečně využívat informační a komunikační technologie, do základních škol v hlavním městě. 

Projekt byl finančně podpořen prostředky z programu Think Big Nadace O2. Partnerem projektu je Národní centrum bezpečnějšího internetu. 

Chtěli bychom ve studentech vzbudit zájem dozvědět se něco víc o této problematice a poskytnout užitečné informace i svým vrstevníkům. Nejúspěšnější ambasadoři získají po skončení projektu věcné ceny.

Další aktuální informace o projektu přineseme již brzy!


Byl by o projekt zájem i na Vaší škole ve Vašem městě?