14. září 2011

Konference 12. října 2011 Vysočina

Zajímá Vás problematika internetové bezpečnosti? Chcete se o ní dozvědět víc? Ve spolupráci s pracovníky Krajského úřadu Kraje Vysočina pořádáme 12. října 2011 konferenci, která je určena ředitelům, popř. jejich zástupcům, ze všech základních a středních škol kraje Vysočina.

Konference nese název Prevence rizikového chování dětí a mládeže při užívání informačních a komunikačních technologií. Setkání bude probíhat v prostorách krajského úřadu. Program začíná v 9:00 zahájením radního Kraje Vysočina pro oblast informatiky pana Zdeňka Ryšavého.

Program dál pokračuje jednotlivými přednáškami na daná témata. Na závěr by měla proběhnout diskuze s přednášejícími a účastníky, výměna zkušeností a názorů na problematiku internetové bezpečnosti.

Celá konference by měla být nahrávána a poté umístěna na web Kraje Vysočina, kde budete moct nahlédnout i do připravených prezentací jednotlivých přednášejících, na odkaz na tuto stránku Vás samozřejmě upozorníme.

Jestliže máte zájem se konference účastnit, hlaste se panu Mgr. Petru Horkému na tel. č. 564 602 941 begin_of_the_skype_highlighting            564 602 941      end_of_the_skype_highlighting nebo e-mailové adrese horky.p@kr-vysocina.cz.

Podrobné informace si můžete přečíst v přiložené pozvánce.

Účast na semináři vřele doporučujeme.