4. července 2011

Máte problém s elektronickou kriminalitou?

Nový web, který zřídili pracovníci Krajského úřadu kraje Vysočina, se mimo jiné zabývá také problémem kyberšikany.

Foto: Kr-vysocina.cz

Nově zřízená webová stránka je určena hned několika cílovým skupinám: občanům, dětem, rodičům, organizacím a malým a středním firmám.

Ke každému možnému problému je zde uvedeno modelové řešení, návrh, který můžeš v řešení případu využít. Jsou zde uvedeny i důležité kontakty, na které se můžeš obrátit v případě problémů.

Kromě toho obsahují stránky i slovníček pojmů, dokumenty ke stažení a odkazy na další zajímavé stránky, které mohou napadeným pomoct.

Zdroj: http://www.kr-vysocina.cz/kamseobratitsproblemy.asp