20. června 2011

Internetový slovník - 3. díl

Stejně jako s předchozími začátky týdne tak i dnes jsme pro vás připravily další - v pořadí třetí - díl internetového slovníku.

Foto: Appzone.cz
Instant Messaging
IM je označení pro druh internetové komunikace, která probíhá okamžitě - zjednodušeně by se dalo říci, že pokud je člověk, jemuž píšeš, právě online, může ti ihned odepsat a ty obdržíš odpověď mnohem rychleji než třeba při komunikaci přes e-mail, která se využívá spíše při formálním dopisování. Instant messengery (ICQ, Skype, MSN ...) můžeš používat i k posílání souborů, hraní her, telefonování nebo k videohovorům. Pokud si chceš přečíst víc, koukni se na článek Tomáš píše Petře... - ICQ konverzace s rozborem.

Foto: Mozektevidi.net
ICQ
Jedná se o program, jehož pomocí si můžeš psát s přáteli, popř. jej využívat i k hraní her. Stejně jako na fórech, ani na ICQ nezveřejňuj příliš důvěrných údajů o sobě, neboť je zde umožněno tzv. filtrované hledání, přes které můžeš být sice snadno nalezen přáteli, ale zároveň si tě může vytipovat i útočník. Pokud si chceš přečíst víc, koukni se na článek Tomáš píše Petře... - ICQ konverzace s rozborem, kde se můžeš dozvědět víc informací o tom, co by se ti při užívání ICQ mohlo stát.


Internet
Slovo internet pochází z angličtiny a představuje systém celosvětově propojených sítí. Prostřednictvím internetu se můžeš dozvědět spoustu zajímavých informací, bavit se, ale ani surfování po internetu není úplně bez nebezpečí, pokud si nedáváš pozor - to se týká především správy účtů (např. e-banking), ale i komunikace s neznámými lidmi. 

Java
Java je velmi používaní programovací jazyk. Mezi jeho hlavní výhody patří jednoduchost, bezpečnost a  výkonnost.

Joe Job je označení činu, kdy jsou padělány hlavičky e-mailů. Nejčastěji se to týká spamů, které se tímto způsobem snaží vzbudit důvěru, ale může se jednat i o zprávy od útočníků, kteří se zaměřují na konkrétní skupinu uživatelů. O tomto problému se zmiňujeme také v našem článku Spam a Joe Job.

Komunita
Tento termín označuje skupinu lidí, kteří sdílejí stejné zájmy nebo mají stejné zvyky. V prostředí informačních a komunikačních technologií se často používá s přídomkem 'virtuální' a představuje pojmenování pro uživatele, kteří spolu komunikují právě prostřednictvím internetu - e-maily, chat, IM... 

Kybergrooming
Pojem kybergrooming označuje snahu útočníka donutit oběť k osobnímu setkání. Většinou má několik etap - útočník nejdříve s obětí konverzuje např. o společných zájmech, pak se ji snaží izolovat od okolí, popř. navíc vzbudit důvěru skutečnými dárky - dobitým kreditem atp. a nakonec jakýmkoliv způsobem včetně vydírání přimět k osobní schůzce. 

Kyberstalking
Jedná se o pronásledování oběti, které se uskutečňuje přes internet či mobil. Jsou známy případy, kdy útočník kontaktoval svou oběť za jediný den až 500x.

Kyberšikana
Kyberšikana je zvláštní druhem šikany, kdy se útočník snaží ublížit své oběti s pomocí informačních a komunikačních technologií. Má mnoho různých projevů, jejichž přesná klasifikace se různí. Mezi nejčastější patří např. krádež hesla a následná práce s cizím účtem.

Login/Logout
Tyto dva názvy se dají souhrně označit jako „logging“, což znamená proces přihlašování se a odhlašování se. Log in je identifikace uživatele při přihlašování do systému, log out znamená, že uživatel se ze systému odhlašuje - už (dočasně) nehodlá pracovat ve svém účtu.