30. května 2011

Hoax? O co se jedná?

Jak už je nastíněno v názvu článku, dnes se budeme zabývat problematikou takzvaných „hoaxů“, a sice tím, co to vůbec „hoax“ je, jak se mu bránit a jak se vyhnout problémům s ním spojeným.

S nějakým typem hoaxu už se setkal každý uživatel internetu a komunikačních technologií, protože právě tyto prostředky jsou k jeho šíření využívány. Mnoho o významu slova napoví už překlad z angličtiny - tento výraz se totiž dá přeložit jako „žert“, „kanadský žertík“, „podvod“ či „švindl“. Jedná se o nevyžádanou zprávu, která může být poplašného charakteru, může obsahovat žádost o pomoc, překvapivé informace, konspirační teorie nebo zábavné obrázky a fotomontáže. Jeho typickým znakem je výzva, aby dotyčný uživatel poslal (např. pod záminkou varování, informovanosti...) tuto zprávu svým přátelům. Mezi hoaxy se řadí i „řetězáky“, jejichž hlavním smyslem je právě rozeslání zprávy co největšímu počtu známých. Hoaxy neobsahují pravdivé informace, jejich cílem může být např. získání většího množství kontaktů na konkrétní uživatele za účelem dalšího posílání nevyžádaných zpráv, reklam a jiných spamů.

Příklad zprávy o zpoplatnění Facebooku.
Foto: http://www.hoax.cz/hoax/zpoplatneni-facebooku/
Hoaxy mají nejčastěji charakter poplašné zprávy, která varuje uživatele např. před novým typem viru, přičemž jsou v takové zprávě velmi obšírně popsána nebezpečí, která uživateli hrozí, a na konci textu je samozřejmě výzva, aby byla zpráva přeposlána. Aby text působil věrohodněji, jeho autor jej často podepisuje jménem nějaké velké společnosti, známé osobnosti, popř. se odvolává na smyšlené průzkumy známých firem, které s takovou zprávou ani nějakým podobným výzkumem ale nemají nic společného. Tyto zprávy mohou také varovat před nebezpečím, které nehrozí na internetu, ale v reálném životě (teroristické útoky atd.) nebo žádat jménem neexistujících osob o pomoc (např.: za každý přeposlaný e-mail obdrží naše nemocná dcera cent od společnosti xy). V takových případech jsou pro zvýšení důvěryhodnosti ke zprávě přiloženy fotky nebo je zpráva poslaná v dvoujazyčné verzi.
Po zemětřesení v Japonsku se okamžitě objevily podobné zprávy.
Foto: http://www.hoax.cz/hoax/radiace-z-fukusimy/
Nebezpečí a škodlivost hoaxů spočívá v tom, že se snaží získat osobní údaje, zneužít důvěřivosti uživatelů, popř. se na jejich úkor obohatit (např. jménem bank napsané falešné zprávy typu „Pošlete svůj PIN, aby...“). Dále zatěžují servery a obtěžují lidi, kteří používají komunikační technologie.

Jak se hoaxům bránit? Nejdříve se zkuste podívat do některé z databází, zda zpráva již nebyla identifikována jako hoax. Pokud zjistíte, že ano, vůbec na ni nereagujte, popř. dejte vědět uživateli, který vám zprávu poslal, že se jedná o hoax, aby se příště již nestal prostředníkem podobných spamů.

Pokud vás tato problematika zaujala, více se o ní můžete dozvědět na stránkách www.hoax.cz, kde je možné najít databázi těchto zpráv a ověřit si, zda ona nová zpráva, která Vám přišla na e-mail je či není hoaxem, dále zde naleznete rady, jak se zachovat v případě, že podobnou zprávu obdržíte. 

Můžete na toto téma rovněž diskutovat s dalšími uživateli na fóru stránek. Velkou výhodou tohoto webu je, že se soustředí především na zkušenosti s těmito zprávami použitelné v praxi a že je pravidelně aktualizován, takže můžete nové informace čerpat přímo z první ruky.

Zdroj: www.hoax.cz