23. února 2011

Právní kvalifikace projevů kyberšikany

Foto: T2.gstatic.com
Abychom si udělali lepší představu, co je a co není trestné, je nezbytné nastudovat si o tom důležité informace. V následujícím článku Vám nabízíme souhrn a výtah z jednotlivých právních předpisů.

Jaké trestné činy mohou být za kyberšikanou skryty?
(Zákon č. 40/2009 Sb. dle stavu 1. 1. 2010)
 • vydírání - §175
 • šíření pornografie - §191
 • výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií - §192
 • zneužití dítěte k výrobě pornografie - §193
 • svádění - §202
 • šíření toxikomanie - §287
 • násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci - §352
 • nebezpečné vyhrožování - §353
 • nebezpečné pronásledování - §354
 • hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob - §355
 • podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod - §356
Přesné informace a citace ze zákona najdete zde.