23. února 2011

Ohlaste nebezpečný obsah na internetu!

Kromě toho, že se můžete někomu svěřit nebo začít problém řešit se svými blízkými, máte také možnost ohlásit nebezpečný obsah na internetu pomocí služby Horká linka.
Foto: Horka-linka.saferinternet.cz

Co je to Horká linka?
"Internetová Horká linka (Internet Hotline) je kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného obsahu na internetu, jako je dětská pornografie, dětská prostituce, obchod s dětmi, pedofilie, věkově nepřiměřený obsah, ostatní nelegální sexuální praktiky, rasismus, xenofobie, sebepoškozování, výzvy k násilí a nenávisti, šíření drog atd."
zdroj: http://horka-linka.saferinternet.cz/index.asp

Foto: Horka-linka.saferinternet.cz

Jak a co hlásit?
Prostřednictvím formuláře, e-mailu nebo Červeného tlačítka je možné ohlásit nezákonný a nevhodný obsah na internetu. Co je nezákonný nebo nevhodný obsah? Dětská pornografie, obchod s dětmi, pedofilie, nelegální sexuální praktiky, rasismus, výzvy k násilí a nenávisti nebo šíření drog, ale také další nevhodný obsah, který může negativně ovlivnit vývoj a výchovu dětí. Nevhodný obsah nebo aktivity provozované na internetu nebo šířené například prostřednictvím mobilních telefonů mohou na dětech zanechat trvalé psychické následky.
zdroj: http://horka-linka.saferinternet.cz/co-a-jak-hlasit