23. února 2011

Hodnocení programu - ZŠ Třebíč Bartuškova

"Rádi jsme využili nabídku prezentace programu "Kyberšikana" Terezy Ondráčkové a Moniky Vlachové. Prezentace se setkala s výborným ohlasem jak u vyučujících, tak u dětí, které se programu zúčastnily. Dětem byla názorně a srozumitelně vysvětlena rizika používání internetu. Díky výbornému podání si žáci odnesli spoustu nových poznatků o této problematice. Navíc děti dostaly informační letáky a dotazníky, při jejichž vyplňování si získané informace zopakovaly.

Vyučovací hodina věnovaná této problematice byla velice užitečná a oběma autorkám patří velké poděkování."

Mgr. Josef Ondráček
ZŠ Třebíč Bartuškova 700
Bartuškova 700/20
Třebíč