15. ledna 2011

Prezentace programu v SDD Budišov - Holeje

Foto: Tereza Ondráčková a Monika Vlachová
14. ledna jsme s naším programem absolvovaly první odpolední výjezd. Cílem cesty byl SDD Holeje, který se nachází nedaleko od Budišova. Tentokrát jsme měly i doprovod, jely s námi ještě vedoucí naší práce paní učitelka Doležalová a paní Ondráčková, které si chtěly udělat bližší představu o tom, jak nová verze programu probíhá, jakých změn doznala a jak komunikujeme s dětmi.

S prezentací jsme začaly kolem čtvrté hodiny odpolední, bylo to naplánováno tak, aby se děti stihly vrátit ze škol, internátů atp. Velice příjemně nás překvapila atmosféra, která na místě panovala - programu se sice účastnila široká věková skupina (přibliž. 8 - 19 let), ale děti se vzájemně podporovaly a bylo poznat, že mezi sebou mají velmi přátelské vztahy. Byly rovněž hodně aktivní, zapojovaly se do aktivit, odpovídaly na naše dotazy; bylo jasné, že už mají základy toho, jak se případnému útočníkovi, bránit a že znaly pravidla správného chování na internetu. Program jsme ukončily rozdáním informačních letáků a tím, že jsme účastníky požádaly o vyplnění evaluačního dotazníku.

Spolupráce s SDD Holeje byla nadmíru příjemná, pozitivních ohlasů se nám dostalo jak od vychovatelek, tak i od dětí, které byly celou dobu pozorné a program je velmi zaujal.
Foto: Tereza Ondráčková a Monika Vlachová