12. ledna 2011

Nebezpečí hrozící při používání počítače

Internet je sice velmi užitečné médium, které nám velice usnadňuje získávání informací a rychlou komunikaci s celým světem, ale zároveň má jako většina věcí i své minusy a svá úskalí. Jak už lze z názvu článku vyčíst a jak píšeme i v mnoha článcích minulých, na internetu, ač dítě u počítače sedí doma, v teple a „pod dohledem“, hrozí nepřeberné množství věcí, které se Vašemu potomkovi mohou přihodit. A protože bychom chtěly varovat rodiče, aby kontrolovali činnosti, které dítě na internetu provozuje, a seznámit je s nejčastějšími problémy užívání internetu, shrnuly jsme některé základní potíže, jež mohou používání počítače provázet; na jejich řešení se soustředíme spíše v článcích minulých a určitě se na ně ještě soustředit budeme.

Většina těchto problémů je spojena se závislostí na internetu a používání počítače vůbec, mezi hlavní průvodní znaky takové závislosti patří především nezájem dítěte o další činnosti, nervozita, když nesmí/nemůže počítač používat, dlouhá doba, kterou u něj dítě tráví apod. Takový problém může mít mnoho důvodů.

Co se týče komplikací, které mohou při práci s počítačem nastat, jedná se především o:

1) Ohrožování dítěte (popř. jakéhokoliv uživatele) jiným uživatelem internetu
Kyberšikana může mít různé původce, ale všem kategoriím je společné to, že pokud se uživatel útočníka rychle nezbaví, má takové působení obrovské psychické, při osobním setkání s útočníkem i fyzické důsledky, rovněž je známo mnoho případů, kdy tento problém skončil smrtí - sebevraždou, popř. napadením, zneužitím ... ze strany útočníka a smrtí napadeného (vražda / v důsledku zranění; tímto způsobem často končí např. kyberstalking či kybeergrooming).

Agresor, který neopatrného uživatele napadne, může být buď jeho známý, kdo na něj má už dlouho „pifku“, nebo někdo, koho oběť nezná, v takovém případě jde často o sexuálně motivovaného útočníka (pedofilové, kteří si v internetových diskusích vytipují dítě, které se pak snaží různými způsoby a pod různými záminkami donutit k osobnímu setkání. (Podrobnější informace k tomuto tématu najdete v předešlých článcích.)

2) Návyk na hraní počítačových her
Tento problém je pro současnost velice příznačný. Některé děti místo toho, aby chodily ven nebo svůj čas trávily nějakou „smysluplnou“ činností, prosedí veškeré své volno u počítače a tento čas stráví hraním počítačových her. Těchto případů stále přibývá, nejčastěji se mluví o „nekonečných“ hrách přes internet (World of Warcraft, ...), které jsou pro některé hráče velice návykové i kvůli možnosti komunikovat s dalšími hráči, nestereotypnosti - hra se stále vyvíjí dál a nikdy není stejná, neboť ji utvářejí právě sami hráči, kterých je na celém světě několik milionů. Klasické PC hry většinou takový návyk nezpůsobují, ovšem i tak u nich dítě často prosedí zbytečně velké množství hodin, které se rovnají ztrátě času, protože hry (až na výjimky jako jsou výukové programy spojené s různými aplikacemi apod. - procvičování hrou, přes počítač) nemají jiný efekt než zábavnou náplň volna.

Často se spekuluje o vlivu hraní brutálních počítačových her v mladém věku na agresivitu dítěte, ale tato myšlenka zatím nebyla vyvrácena ani potvrzena. 

3) Možnost kontaktu s pornografií
Mnohdy se stává, že zatímco se rodiče domnívají, že jejich ratolest hraje nějakou počítačovou hru, a jsou rádi, že je v klidu, dítě si prohlíží stránky přístupné až od osmnácti let. Z výzkumů vyplývá, že minimálně 29 % se již takto s pornografií setkalo.

Poslední dobou jsou velmi časté i případy, kdy děti přes různá fóra nabízí za úplatu vlastní pornografický materiál, který samy nafotily.