15. ledna 2011

Hodnocení programu - ZŠ Valeč

„Program o kyberšikaně byl pro žáky naší školy velice přínosný. Celá přednáška byla vyspěle připravena, nejvíce oceňujeme její ucelenost a kompletnost. Děvčata dokázala zaujmout i nejmladší posluchače vhodným začleněním příkladů, videí i aktivním zapojením žáků.

     Dle našeho názoru, ve velkém množství nabídek, jedna z mála přednášek, která měla promyšlený, chronologický výklad a vystihovala aktuální problémy a nebezpečí, která internet skrývá.“

Mgr. Vlasta Ptáčková
ZŠ Valeč, Valeč 222

Foto: http://www.zsvalec.cz/