22. ledna 2011

Hodnocení programu - ZŠ T. G. Masaryka

„Celý program byl velmi vhodně a zajímavě připraven, byl přiměřený chápání žáků v páté a šesté třídě. Byl veden velmi pestře, informace podávané ústně byly prostřídány s krátkými filmovými ukázkami. Žáky prezentace bavila, na pokládané otázky živě reagovali a určitě si odnesli důležité poznatky o nebezpečí různých informačních technologií. Velmi pochvalně se vyjádřili také kolegové a kolegyně, kteří prezentaci absolvovali společně s žáky.

     Tento program bych rozhodně doporučil v přiměřeném věku absolvovat všem žákům, kteří navštěvují ZŠ, protože rizika, která se skrývají ve virtuální komunikaci, se stále zvětšují a mnoho dětí si je nedokáže uvědomit. Tereze Ondráčkové i Monice Vlachové tímto moc děkuji a těším se na další spolupráci.“

Mgr. David Hort
ZŠ T. G. Masaryka, Třebíč

Foto: http://www.zstgmtrebic.cz/