23. ledna 2011

Hodnocení programu - ZŠ Cyrilometodějská

„Studentky Gymnázia Tereza Ondráčková a Monika Vlachová měly velmi dobře a zajímavě zpracovaný preventivní program pro žáky ZŠ o kyberšikaně. Prezentovaly ho prostřednictvím dataprojektoru v naší počítačové učebně, a to v každé třídě zvlášť.

     Srozumitelnou formou žákům vysvětlily, jaký je rozdíl mezi fyzickou šikanou a kyberšikanou. Dále vysvětlily žákům, jak se mají chovat při elektronické komunikaci a jak se mají chránit, když chodí na komunitní sítě. Zdůraznily, na co si mají žáci především dávat pozor a komu se mohou svěřit, pokud jsou obtěžováni nebo zesměšňování či ponižováni. Svoje vystoupení přizpůsobily věku žáků. Během prezentace se mohli žáci dotazovat na to, co jim není jasné.

     Nejlépe spolupracovali žáci páté třídy, kteří byli velmi spontánní a nestyděli se klást otázky. Studentky přizpůsobily kadenci slov a odborné výrazy věku a mentálním schopnostem mladších žáků, pomohly jim s vyplněním dotazníků. Žáci deváté třídy se chovali odtažiteji, ale velký klad tohoto programu vidím v tom, že je s kyberšikanou seznamovaly vrstevnice a nikoliv učitelé, od kterých to často berou jako mentorování.“

zástupkyně ředitele Mgr. Alena Šilhanová
ZŠ Cyrilometodějská 22, Třebíč

Foto: http://maps.google.cz