30. prosince 2010

Hodnocení programu - ZŠ Týnská

     "Preventivní program byl připraven na velmi dobré úrovni. Prezentace byla vhodně zpracována s ohledem na věk adresátů. Studentky volily vhodné motivační metody. Celý program byl zvládnutý i po odborné stránce. Dostatečný prostor byl věnován reakcím žáků a diskusi. Vhodně a srozumitelně byly zpracovány i dotazníky a zpětná vazba po ukončení prezentace.

     Vyučující, kteří se zúčastnili spolu s žáky prezentace, hodnotili program velmi kladně. Zvlášť pozitivní byl vhodný přístup k různým věkovým skupinám adresátů. Po celou dobu prezentace žáci udrželi pozornost a získali zcela nové informace, které dovedli zpětně reprodukovat.

     Žáci ocenili motivační videa, srozumitelnost programu, možnost vyjádření vlastního pohledu na problematiku a získání nových poznatků. Celkově přijali zvolenou formu programu velmi pozitivně."

Mgr. Jaromira Kratochvilová
ZŠ Třebíč, Týnská 8