30. prosince 2010

ZŠ Domamil a ZŠ Třebíč, Cyrilometodějská 22

Foto: Tereza Ondráčková a Monika Vlachová
     V předposledním týdnu před Vánocemi proběhly prezentace v dalších školách - ve středu 15.12. v ZŠ Domamil a ve čtvrtek 16.12. ve ZŠ Třebíč, Cyrilometodějská 22.

Foto: Tereza Ondráčková a Monika Vlachová
     I přes sněhovou nadílku jsme se do Domamile dopravily a prezentaci zvídavým posluchačům ze 7., 8. a 9. třídy odprezentovaly. Děti stejně jako na ostatních školách dostaly letáky, které mohou využít jako základní zdroj informací. Ochotně nám vyplnily dotazník, ve kterém se vyjádřily k hodnocení programu. Zároveň jsme kantory požádaly, aby s dětmi po Vánocích vyplnily evaluační dotazníky, které zmapují, co si děti zapamatovaly.

     Ve čtvrtek jsme se vypravily do ZŠ Třebíč, Cyrilometodějská 22. Prezentace programu se účastnily děti 5., 7. a 9. třídy. Stejně jako jinde zde informace padly na úrodnou půdu. Děti se v tématu dobře orientovaly.

     Spolupráce s kantory a dětmi z obou škol byla velice příjemná.