5. prosince 2010

Rozhovor s preventistou René Novotným

      Jak jsme se již zmiňovaly, 30. listopadu jsme navštívily Okresní ředitelství Policie ČR v Třebíči, kde jsme položili několik otázek nadpraporčíku René Novotnému. Z videa se dozvíte například to, jak je kyberšikana ukotvena v českém právním systému ČR. 
      Za technickou spolupráci vděčíme Honzu Vackovi. Doufáme, že Vás video zaujme. ;)