12. prosince 2010

Prezentace programu na ZŠ Týnské II.

     8. 12. 2010 jsme se vrátily na ZŠ Týnskou. Tentokrát byla naší cílovou skupinou 5. A a 5. B a všechny 9. ročníky.

     Kolem osmé hodiny ráno jsme představily program první třídě. Děti se aktivně zapojovaly, sdělovaly nám svoje zkušenosti s užíváním internetu, s nebezpečnými zprávami od cizích lidí. Nejzábavnějším bodem programu byla ilustrační videa, která si můžete prohlédnout v sekci Interaktivní část programu.

     Na přání paní učitelky Kratochvílové jsme prezentaci představily i v 9. ročnících. Starší žáci už mají s internetem bohaté zkušenosti, znali všechny představované programy a servery. Shodli se na tom, že je už na internetu jen tak něco nepřekvapí. Kromě jiného se také zúčastnili našeho dotazníkového šetření.

Foto: Tereza Ondráčková a Monika Vlachová

     Zkušenosti, které jsme získaly při prezentaci programu jsou velice cenné pro naši další práci, proto děkujeme paním učitelkám, učitelům i dětem a těšíme se na příští školní rok, kdy se snad opět setkáme;)