7. prosince 2010

Prevence kyberšikany na ZŠ TGM

Foto: Tereza Ondráčková a Monika Vlachová
        Dne 7. 12. 2010 jsme s naším preventivním programem zavítaly i na ZŠ TGM. Od osmé hodiny jsme prezentovaly pro třídy z řad pátého a šestého ročníku, každý blok trval stejně jako jedna vyučovací hodina - tzn. 45 minut.
                                         
       Tříd bylo celkem  6, se všemi se pracovalo dobře; děti se aktivně zapojovaly a výklad je zajímal, nejvíce ocenily naše ilustrační videa. Po skončení prezentace jsme opět rozdaly letáky s informacemi a jeden velký leták do každé třídy na nástěnku. Tato série preventivních programů bude zakončena tím, že děti, které prezentaci absolvovaly, po Vánocích vyplní evaluační dotazníky, jejichž úkolem je zmapovat, co vše si děti zapamatovaly.
Foto: Tereza Ondráčková a Monika Vlachová

        Ještě jednou velice děkujeme Mgr. Hortovi, který nám možnost prezentovat na ZŠ TGM zprostředkoval, i všem ostatním kantorům a doufáme, že spolupráce bude zdárně pokračovat i příští rok, neboť škola projevila o náš program
zájem  pro budoucí žáky pátých tříd.

Foto: Tereza Ondráčková a Monika Vlachová