1. prosince 2010

Premiéra aktualizovaného programu na ZŠ Týnská

       Dnes, 1. prosince, jsme náš aktualizovaný program, který je po prázdninách v úplně novém kabátě, podrobily zatěžkávací zkoušce na ZŠ Týnská. Za možnost program představit vděčíme celému učitelskému sboru, především paní učitelce Kratochvílové. :)

Foto: Tereza Ondráčková a Monika Vlachová
       První preventivní program začal v devět hodin a byl určen pro třídu 3. B, druhého se účastnili žáci 3. A. Průběh byl v obou případech stejný: nejdříve děti vyplnily zkušenostní dotazník a pak již následoval samotný program. Osvětlily jsme dětem základní projevy kyberšikany, rozdíly mezi kyberšikanou a šíkanou, poradily jsme jim, na koho se obrátit v případě potíží nejen s kyberšikanou, a seznámily je s nejdůležitějšími informacemi o tomto v současnosti velmi běžném problému. Děti byly velice aktivní, překvapil nás jejich pozitivní přístup, snaha a pozornost, s níž přistupovaly k celému programu, a jejich informovanost v určitých oblastech. Při prezentaci jsme využili i interaktivní tabuli. V rámci dlouhodobější prevence jsme do tříd věnovaly zalaminované letáky velikosti A3 a každý žáček dostal tentýž leták v malém provedení (viz sekce Ke stažení). Poslední fází bude evaluační dotazník, který děti dostanou přibližně za týden a který prověří, co si zapamatovaly.
Foto: Tereza Ondráčková a Monika Vlachová
        Poté jsme zašly i do sedmé a osmé třídy, kde jsme studenty poprosily o vyplnění zkušenostního dotazníku, abychom mohly zmapovat obeznámenost žáků na jedné škole.
 
       Na ZŠ Týnské se nám pracovalo velmi dobře, vyučující byli ochotní a těšíme se na další spolupráci s nimi i dětmi, která proběhne ještě tento měsíc v pátých a devátých třídách. :)Foto: Tereza Ondráčková a Monika Vlachová