1. prosince 2010

O našem programu

Téma kyberšikany jsme si zvolily už na začátku školního roku 2009/2010 při práci v peer klubu P+. Původně jsme ho zpracovaly pouze jako standardní preventivní program, ale poté, co jsme o této oblasti začaly shromažďovat více informací, nás problematika skutečně zaujala a do práce na programu jsme se vrhly s ještě větší vervou - vytvořily jsme první verze letáků, dotazníky, našly mnoho videí, navštívily jsme různé přednášky a semináře, a to vše ovlivnilo také podobu původní prezentace, která čerpala především ze stránek E-Bezpečí. Zpočátku bylo obtížné cokoliv o kyberšikaně najít, protože je to relativně nové téma a literatura o této problematice existovala pouze ve formě letáků či krátkých brožur; využily jsme tedy jako zdroj i některé zahraniční stránky.

 S preventivními programy jsme začaly na našem třebíčském Gymnáziu, kde se program setkal s dobrou odezvou ze strany studentů. Dotazníky nám poskytly poměrně celistvý obrázek o tom, jak moc se mládež pohybuje na internetu, jaká je její gramotnost v práci s ním, jaké stránky naši vrstevníci navštěvují nejvíce apod. Po příznivých reakcích i ze strany vyučujících jsme se rozhodly, že se s naší prací zúčastníme soutěže SOČ. Proto program během prázdnin doznal mnohých změn, upravily jsme celkový design, po praktických zkušenostech jsme pozměnily i obsah, který nyní čerpá z minima zdrojů, jeho tvůrci jsme z většiny my.

 A tak si dnes můžete z našich stránek stáhnout nově vytvořené informační letáky, podívat se na ilustrační videa, která byla natočena s pomocí našich kamarádů a dozvědět se z článků mnoho užitečných věcí týkajících se kyberšikany.

Přejeme si, aby se vám na našich stránkách líbilo a aby vám pomohly rozšířit si znalosti o tomto novodobém a rychle bujícím problému.

      Pokud máte zájem o prezentaci preventivního programu ve Vaší škole, kontaktujte nás na adrese prevencekybersikany@gmail.com, náš program je samozřejmě zdarma.