1. prosince 2010

Natáčení nového videa na Okresním ředitelství Policie ČR

Foto: Policie.cz
      30. listopadu jsme s pomocí spolužáka Jana Vacka natočily na Okresním ředitelství Policie ČR v Třebíči rozhovor s nadpraporčíkem René Novotným, který je zároveň preventistou a mluvčím třebíčské policie.
      Těšit se můžete na zodpovězení některých podstatných otázek. Víte například, jak je kyberšikana ukotvena v českém právním systému? Ne? Počkejte si na video! :)