5. prosince 2010

Letáky k našemu programu

Kromě prezentace a různých dotazníků byly k našemu programu vytvořeny i další materiály, letáky a plakáty.

Letáček se základními informacemi dostane každý účastník našeho programu. Barevný plakát dáváme každé zúčastněné třídě.

Zde si je můžete prohlédnout a vytisknout.