1. prosince 2010

Kde jsme již prezentovaly? + plán na tento školní rok

Ve školním roce 2009/2010 jsme s první verzí prezentace navštívily tato místa:
 • Ambrela (Komunitní centrum pro děti a mládež Třebíč), Leopolda Pokorného 15
 • Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116
  • sekundu (2.G, 7. třída ZŠ)
  • tercii (3.G, 8. třída ZŠ)
  • kvartu (4. G, 9. třída ZŠ)
  • kvintu (5. G, 1. ročník SŠ)
   • ve všech výše zmíněných třídách Gymnázia bylo provedeno i dotazníkové šetření
Ve školním roce 2010/2011 jsme s novou podobou programu prezentovaly:
 •  Třebíč
  • na metodické stáži určené pro pracovníky pedagogicko-psychologických poraden kraje Vysočina 
  • na ZŠ Týnské (1. a 8. prosince 2010)
   • 3. A a 3. B
   • 5. A a 5. B
   • 9. A, 9. B a 9. C  
  • na ZŠ T. G. Masaryka (7. prosince 2010)
   • 5. ročník - 5. A a 5. B
   • 6. ročník - 6. A, 6. B, 6. S a 6. M
  • ZŠ Třebíč (16. prosince 2010)Cyrilometodějská 22, budova 9. května
   • 5., 7. a 9. ročník 
   • ZŠ Bartuškova, Třebíč (1. února 2011)
    • 3., 4. a 5. ročník
    • vystoupení pro Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí při MěÚ Třebíč (7. dubna 2011)
   • Domamil (15. prosince 2010)
    • druhý stupeň ZŠ Domamil - 6. - 9. ročník
   • Valeč (7. ledna 2011)
    • ZŠ Valeč - 4. - 9. ročník
    • Budišov-Holeje (14. ledna 2011)
     • SDD Budišov-Holeje
    • Náměšť nad Oslavou 
     • DD Náměšť nad Oslavou (16. března 2011)
     • ZŠ Náměšť nad Oslavou, Komenského 53 (23. března 2011) - 5 tříd
    • Praha
     • 12. ročník konference Junior Internet (20. března 2011)
    • Jihlava
     • Odborný seminář  týkající se problematiky elektronické bezpečnosti pořádaný Krajským úřadem Kraje Vysočina (1. dubna 2011)
    Chystáme:
    • účast v krajském kole soutěže SOČ 4. května 2011 na Gymnáziu Třebíč
    • vystoupení na konferenci na téma bezpečnější internet 7. června 2011 v Senátu ČR, kterou organizuje Národní centrum bezpečnějšího internetu
    • účast v celoevropském kole Evropské soutěže o nejlepší dětský obsah online v Bruselu 16. a 17. června 2011
    V jednání:
    • navázání dlouhodobější spolupráce s Městskou knihovnou v Třebíči
    Pokud máte zájem, abychom program prezentovaly na Vaší škole, ozvěte se na prevencekybersikany@gmail.com. Děkujeme! :)


    Školní rok 2011/2012:

    ZŠ Týnská a ZŠ T. G. Masaryka projevily zájem o prezentaci v programu i v dalším školním roce.