23. listopadu 2010

Výsledky ankety - Gymnázium Třebíč

Během prezentování našeho preventivního programu v 7.-9. třídě (2. stupeň) a 1. ročníku na třebíčském Gymnáziu jsme po skončení prezentace poprosily studenty o vyplnění pilotního dotazníku.

Na otázky odpovídalo 112 respondentů, jejichž průměrný věk byl 14,5 let.

Výsledky dotazníku potvrdily naše domněnky, na druhou stranu nás i v lecčem překvapily:
  • respondenti stráví průměrně 2 hodiny a 14 minut na počítači denně
  • 42% dotazovaných může trávit na internetu neomezené množství času
  • 92% dotazovaných má nějaký profil na internetu
  • 82% respondentů má profil na Facebooku
  • 13,4% studentů se už někdy stalo obětí kyberšikany (2 z 15)
  • 14,3% respondentů už někdy vyzkoušelo některý z projevů kyberšikany (2 ze 14)