23. listopadu 2010

Další stránky zaměřené na prevenci kyberšikany

      Na internetu lze najít již poměrně mnoho stránek, které se zabývají problematikou kyberšikany. Abychom vám ušetřili práci, představíme vám ty nejznámější.

protišikaně.cz http://proti-sikane.saferinternet.cz


      Stránky protikybybersikane.cz se zaobírají hlavně prevencí kyberšikany a praktickámi aspekty obrany vůči ní. Vedle toho nabízejí mnoho odkazů na stránky mezinárodní, dále poskytují ilustrační videa a obsahují materiál, který návštěvníkům pomůže rozlišit, co vůbec kyberšikana je a jak se liší od šikany běžné.


e-bezpečí http://cms.e-bezpeci.cz

      Projekt, který vznikl roku 2008 za pomoci Univerzity Palackého v Olomouci, si klade za cíl seznámit veřejnost s podstatou problému, který kyberšikana v dnešní společnosti představuje. Soustředí se například na klasické a nepříliš osobní obtěžování, jež někdy určitě potkalo každého uživatele internetu, hoaxing a spamming, na druhou stranu se orientuje přímo na kyberšikanu (cyberbullying) a její konkrétní projevy, jako jsou cybergrooming, cyberstalking ...
      Můžete zde rovněž najít plno užitečných informací, letáků a nejnovějších zpráv týkajících se kyberšikany v běžném životě.