7. listopadu 2010

O nás

Jsme dvě studentky víceletého Gymnázia Třebíč, které absolvovaly dvouletý peer program "Klub P+" vedený psycholožkou Pedagogicko-psychologické poradny Třebíč PhDr. et PaedDr. Janou Matějkovou. V rámci tohoto programu jsme si vybraly a zpracovaly téma kyberšikana formou preventivního programu na jednu vyučovací hodinu, kterou jsme představily na naší škole.

Během školního roku 2010/2011 bychom se chtěly zaměřit na prevenci kyberšikany na třebíčských základních školách. V rámci preventivního programu by mělo proběhnout i dotazníkové šetření mapující zkušenosti žáků s užíváním informačně-komunikačních technologií. Celý program by měl být zakončen prací přihlášenou do soutěže SOČ.

Charakteristika programu  
Program je prezentován během jedné vyučovací hodiny (45 minut), je určen pro žáky 3. - 9. tříd ZŠ.

Témata, se kterými děti seznamujeme:
  • bezpečné užívání internetu - volba správného hesla, nástrahy spojené s SMS z internetu...
  • kyberšikana, její projevy, nejznámější případy
  • promítání vlastních ilustračních videí natočených přímo pro náš program
  • rady, jak se chránit před napadením
  • varianty možných řešení v případě problémů
Pokud máte o naši prezentaci zájem, kontaktujte nás na prevencekybersikany@gmail.com.

Tato webová stránka vznikla jako podpůrný materiál k našemu programu.