23. listopadu 2010

Logo programu a nabídkový leták ke stažení

Zde si můžete volně stahovat soubory, které byly vytvořeny k propagaci programu a informací o kyberšikaně.

Logo programu
Tady si můžete prohlédnout logo našeho programu.

Nabídka programu
Pokud máte zájem o prezentaci našeho programu ve Vaší škole, zde si můžete stáhnout náš nabídkový leták s podrobnějšími informacemi. Program lze představit i mladšímu publiku.